top of page

Every Me is an art residency curated by Mustafa Boğa in Adana, Turkey during September every year for two weeks. Most of the artists have never been to Adana before and they come from different backgrounds. 

 

Adana is a major city in southern Turkey.  The city lies in the heart of Cukurova, a geo-cultural region that covers the provinces of Mersin, Adana, Osmaniye and Hatay. Home to six million people, Cukurova is one of the largest population concentrations in Turkey, as well as the most agriculturally productive area, owing to its large stretch of flat, fertile land which attracted different seasonal farm workers from other regions and created a multicultural city.

 

The residency is a collaboration between local life and visiting artists and examines how experiences that come from culture, education, lifestyles, and religion can be explored and interpreted through visual and expressive language.

 

The residency focuses on ‘Self Portrait’ and encourages participants to reflect on how their behaviors change when living in unfamiliar cultures, and how this might impact on their sense of identity.

 

Understanding a new culture is a journey that starts at a personal level. Before exploring and questioning our surroundings, we need to look at the assumptions and perceptions we have. We often discover more about ourselves while observing others.

 

Our senses are connected to our memories and emotions, triggered by the objects, people and smells which bring together multiple realities, private interiors, and latent emotions. In this way, work can be expanded to question different notions of our existence.

 

.................................................................................

 

Her Bir Ben, Adana, Türkiye’de, her eylül ayında küratörlüğünü Mustafa Boğa’nın yaptığı bir sanat rezidansı sonucunda oluşan çalışmaların gösterileceği bir sergidir. Sanatçıların çoğu daha önce hiç Adana’da bulunmamış ve farklı sosyal çevrelerden geliyor.

 

Rezidans yerel yaşam ve konuk sanatçılar arasındaki bir işbirliği olup, Adanada’ki kültür, eğitim, yaşam tarzları ve dini gözlemlemeler yoluyla elde edilen deneyimlerden oluşuyor ve yabancı sanatçılar bu konuları görsel ve anlatımcı dil yoluyla yorumlamaktadır.

 

Rezidans konu olarak “Öz Portre”ye odaklamaktadır ve katılımcılara aşina olmadıkları kültürlerde yaşarken kendi davranışlarının nasıl değiştiğini ve bunun benlik duygularını nasıl etkileyebileceğini derinlemesine düşünmeye davet eder. 

 

Yeni bir kültürü anlamak, kişisel düzeyde başlayan bir yolculuktur. Çevremizi keşfetmeden ve sorgulamadan önce, sahip olduğumuz varsayımlara ve algılara bakmamız gerekir çünkü sıklıkla diğerlerini gözlemlerken kendimizi daha fazla keşfederiz.

 

Duyularımız belleklerimize bağlı olup, içinde birden çok gerçekliği barındırır. Bu duygular etrafımızda var olan ve bizim kimi zaman fark etmediğimiz nesneler, duyular ve kokularla harekete geçer. Böylece içimizde oluşan duygular genişleyerek, bizi varlığımızın farklı kavramlarını sorgulamaya iter.

 

bottom of page